వారంలో వచ్చే రోజుల పేర్లు .. ఏ బేసిస్ మీద పెట్టారో తెలిసా?

updated: March 4, 2018 18:28 IST

మనష్యులకు ఉన్నట్లే  ప్రతీ రోజుకు ఓ పేరు ఉంది. ఆ పేరుతోటే మనం పిలుచుకుంటాం. మనకు కాలెండర్స్,  పంచాగాలలో ఆ వారాల పేర్లే వాడతాం. అలా వారంలోని ఏడు రోజులకు ఎవరు వేర్వేరు పెట్టారు, ఏ బేసిస్ మీద ఆ పేర్లు పెట్టారు..వాటికేమన్నా ఓ పద్దతి ఉందా లేక నోటికొచ్చింది వచ్చినట్లుగా ఆ పేర్లు పెట్టేసారా అనేది ఆసక్తికరమైన విషయమే. 

ఆ రోజుల్లో అంటే చాలా వేల ఏళ్ల క్రితం కాలాన్ని కేవలం నెలలుగా మాత్రమే విభజించారు. అయితే ఆ నెలలో మన సంభంధమైన లేదా వ్యాపార సంభంధమైన, వ్యవసాయ సంభంధమైన పనులు మొదలు పెట్టడానికి ఫలానా రోజు అని నిర్ణయాంచాల్సిన అవసరం వచ్చింది. దాంతో మొదట్లో నెలలో ప్రతి పదవ రోజుని మంచి రోజుగా భావించి ఆ పనులు మొదలెట్టేవారు. కొంతకాలానికి ఈజిప్టులో నెలలో ఏడవ రోజుని మంచి రోజుగా లెక్కేయటం మొదలెట్టారు. అప్పటి నుంచి ఏడు రోజుల పద్దతి మొదలైంది.  దాంతో ఆ ఏడు రోజులుకు ఏదన్నా పేరు పెడితే పిలుచుకోవటానికి గుర్తించుకోవటానికి బాగుంటుంది అని ఆలోచన చేసారు. లేకపోతే అన్ని రోజులు ఒకేలా అనిపిస్తున్నాయనిపించింది. 

 ఆ క్రమంలో ఈజిప్టు వారు కాస్త తెలివిగా ఆలోచన చేసి సూర్యుడు, చంద్రుడు అంటూ అయిదు గ్రహాల పేర్లు పెట్టారు.  దాంతో వారు. సన్ డే, మూన్ డే, మార్స్ డే, మెక్యూరీ డే, జూపిటర్ డే, వీనస్ డే, సాటర్ డే అంటూ పేర్లు పెట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత రోమన్లు కూడా అదే పద్దతిని అనుసరించారు. ఆ తర్వాత మరిన్ని మార్పులకు లోనయ్యాయి ఆ పేర్లు. ఆంగ్లో సాక్సన్ పద్దతి అమల్లోకి వచ్చింది.  అవి ప్రపంచ వ్యాప్తం అయ్యాయి. మన వాళ్లు కూడా ఆ పద్దతిని అనుసరిస్తూ.. ఇక్కడ మన గ్రహాలకు ఏ పేరు అయితే పెట్టుకుంటామో ...అవే పేర్లు వారాలకి పెట్టడం మొదలెట్టారు. ఇలా వారాల పేర్లు వచ్చాయన్నమాట. మరిన్ని వివరాలుకు శ్రేమతి మాధురి ప్రకాష్  గారు అందించిన ఈ  వీడియో చూడండి.

 

Disclaimer: The following shared video may not be part of Telugu100.com network. Sometimes we may give external links to strengthen the quality of the posts. In this case, Telugu100.com is not responsible for the content of the videos and the original owner would be responsible for the same.

comments